Så viktigt/trevligt – blir det bra, så njuter man naturligtvis årtals efteråt. Visa barn/barnbarn om hur fint det var ”på vår fina dag”.

Så självklart – ordna/planera så blir dina minnen starkare!